Hitélet

Füst
1980 Ft   1683 Ft
Könyv, Túlélni a traumát, Thoma László, Harmat Kiadó, Kedvezmény: 15%

Thoma László rövid lélegzetvételű, megrázóan őszinte és nyers vallomásában a traumát átélt ember belső vívódását, „pokoljárását” mutatja be. A 2019-es Ráday utcai református kollégiumi tűzből megmenekülve szembe kell néznie az élet törékenységével és saját tehetetlenségével, lelkészként pedig hitének megrendülésével is meg kell küzdenie. A szerző arra bátorítja olvasóit, hogy a gyógyulás érdekében merjék valóságosan is megélni a traumával jelentkező érzéseket, a fájdalmat és a haragot, hiszen minden új kezdet vajúdással és a régi hozzáállás átalakulásával jár.

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "Füst" esetén 1 db..


40 nap alatt az Én körül
3900 Ft   3510 Ft
Könyv, Felfedezőút a Bibliával, Klaus Douglass, Fabian Vogt, Luther Kiadó, Kedvezmény: 10%

Ki is vagyok én tulajdonképp? – ez talán az élet legizgalmasabb kérdése. Mi rejtőzik bennem, abban az emberben, akinek létezését megannyi társadalmi minta és személyes döntés befolyásolja? Milyen vágyaim és lehetőségeim vannak, melyeket még soha nem kutattam ki magamban?

E könyv pimaszul azt állítja, hogy a Biblia elvezeti az embert önmagához azáltal, hogy megismerteti Isten látásmódjával.

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "40 nap alatt az Én körül" esetén 1 db..


Napi Ige
2000 Ft   1800 Ft
Könyv, Lelki útravaló az év minden napjára, Luther Kiadó, Kedvezmény: 10%

A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "Napi Ige" esetén 1 db..


A MRE hitvallási iratai
1100 Ft   935 Ft
Könyv, A Heidelbergi Káté. A Második Helvét Hitvallás, Kálvin Kiadó, Kedvezmény: 15%

A Heidelbergi Kátét (1563) Ursinus Zakariás és Olevianus Gáspár írta. Magyar szövegét az eredeti, egymással egyenrangú német és latin szöveg alapján, a Victor János által átdolgozott Erdős József-féle és a Tavaszy Sándor-féle elterjedt fordítások figyelembevételével szerkesztette a Magyar Református Egyház Generális Konventjének kátészerkesztő bizottsága (2013). Jelen fordítást a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2012. november 16-ai határozatával fogadta el.
A Második Helvét Hitvallást (1566) Bullinger Henrik írta. Christophorus Froschoverus 1568. évi zürichi kiadása alapján fordította és jegyzetekkel ellátta Buzogány Dezső (2017). Jelen fordítást a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2016. november 16-ai határozatával fogadta el.
A két hitvallási irathoz Fekete Károly, illetve Nagy Barna tanulmánya nyújt bevezetést.

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "A MRE hitvallási iratai" esetén 1 db..


Reménységben örvendezve
1600 Ft   1440 Ft
Könyv, 75 bátorító áhítat, Gerrid Setzer, Evangéliumi Kiadó, Kedvezmény: 10%

A reménység és az öröm a hívő keresztyének alapvető jellemzője. Ugyanakkor gyorsan tovatűnhet, ha életünk útján szorosságba és sötétségbe jutunk, vagy az út meredekké válik.

A szerző a mindennapi életre alkalmazza a Biblia bátorító szavait. Ahol az Ige kifejti a maga intenzív hatását, ott a félelem és az aggodalom átadja helyét az örvendező reménységnek.

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "Reménységben örvendezve" esetén 1 db..


Megismerni Istent
3500 Ft   2975 Ft
Könyv, James I. Packer, Harmat Kiadó - KIA, Kedvezmény: 15%

Az angol nyelvű teológiai bestseller magyar fordításban. A szerző a reformáció és a brit puritán hagyomány gazdag örökségéből merítve Isten lényéről elmélkedik: mit jelent Isten végtelensége, örökkévalósága, változtathatatlansága; mindenható, mindent tudó, mindenütt jelenvaló volta; szentsége, szeretete, hűsége, jósága, türelme, igazságossága és ítélete. Az igaz istenismeret azonban nem marad meg az elmélet szintjén, istenfélelemhez és életünk megváltoztatásához vezet.

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "Megismerni Istent" esetén 1 db..


Üzleti titkok a Bibliából
3450 Ft   3105 Ft
Könyv, A pénzügyi bővölködés szellemi sikerstratégiái, Rabbi Daniel Lapin, Immanuel Alapítvány, Kedvezmény: 10%

A Biblia évezredek óta nyújt útmutatást lelkes rajongóinak mindenféle törekvéseikben, és ez alól a pénzügyek sem jelentenek kivételt. Az ősi zsidó bölcsesség terén szerzett jártasságával Daniel Lapin rabbi kinyert 40 üzleti titkot az emberiség legmegbízhatóbb könyvének lapjairól.

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "Üzleti titkok a Bibliából" esetén 1 db..


Kicsoda Jézus Krisztus?
990 Ft   891 Ft
Könyv, Cseri Kálmán, Pasaréti Református Egyházközség, Kedvezmény: 10%

Kicsoda Jézus Krisztus? Megváltónk isteni személyével kapcsolatban sok a tudatlanság, és sok hamis, téves elképzelés él sokaknak a fejében. Márpedig a láthatatlan Istent Jézus mutatta be nekünk, Ő hozta közel hozzánk, Ő élte elénk.

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "Kicsoda Jézus Krisztus?" esetén 1 db..


A közösségalkotás művészete
3800 Ft   3420 Ft
Könyv, 365 napon át, Jean Vanier, Casparus Kiadó, Kedvezmény: 10%

Ez a könyv a közösség iránti mély megértésből és szeretetből született. Szerzője nem romantikus idealista, hanem olyan ember, akiben évtizedek nehéz és örömteli tapasztalatai kristályosodtak ki gazdag bölcsességgé, amelyet e művével ajándékoz az Olvasóknak.

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "A közösségalkotás művészete" esetén 1 db..


Timóteus
750 Ft   675 Ft
Könyv, Jézus Krisztus szolgája, Georges André, Evangéliumi Kiadó, Kedvezmény: 10%

A szerző tanulmányában arra tesz kísérletet, hogy egységes képet alkosson Timóteus életéről a róla szóló különböző igehelyek nyomán.

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "Timóteus" esetén 1 db..


Közöttetek ne így legyen!
2000 Ft   1700 Ft
Könyv, Státusz és ambíció Jézus követésében, Craig C. Hill, Kálvin Kiadó, Kedvezmény: 15%

Miért érdemes őszintén szembenézni az elismerésre, elfogadásra, sikerességre való törekvéssel keresztyén emberként, vezetőként, lelkészként? Hogyan találjuk meg a helyes utat Isten országának radikális evangéliuma és a közösségi élethez szükséges rend, a tisztségek és a szolgálatok, az emberi természetünkből fakadó ambíció és a mindenki szolgájává lett Krisztus ismeretében? 

Készleten
+

Könyv, Eugene H. Peterson, Harmat Kiadó, Kedvezmény: 15%

Eugene Peterson provokatív felhívást intéz a lelkészekhez, miszerint ahelyett, hogy az imázs és rang fenntartására, az adminisztrációs folyamatokra, sikerre, és gazdasági életképességre koncentrálnának, inkább vissza kellene térniük a lelkészi szolgálat három sarokpontjához, melyek: imádság, igeolvasás és lelki kísérés.

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "A lelkészi szolgálat három sarokpontja" esetén 1 db..