Adatvédelmi Tájékoztató

Személyes adat kezeléséről szóló tájékoztató

1. Általános tudnivalók

Egyesült Protestáns Egyház Parakletos Könyvesháza

Címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Wesselényi u. 7. Magyarország

Adószám: 19973870-2-03

Telefon: +36 76 463106

Honlap: www.parakletos.hu

E-mail cím: parakletoskonyveshaz@gmail.com

Emberi Erőforrások Minisztériuma nyilvántartási szám: 00002/2012., mint a Magyarországi Református Egyházon belül működő önálló jogi személy adatkezelő (továbbiakban Parakletos), mint a konyves.hu weboldal (továbbiakban konyves.hu) üzemeltetője a partnerei és ügyfelei (továbbiakban Ügyfél) által megadott személyes adatok kezelését a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban (továbbiakban Tájékoztató) foglaltak szerint végzi.

A Parakletos a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli az adatokat. Az összes személyes adat gyűjtése és feldolgozása a magyar és az EU adatvédelmi törvényeinek megfelelően történik.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen célokra, mennyi ideig tároljuk azokat, hogyan férhet hozzá a személyes adatokhoz, és miként módosíthatja azokat, hogyan kérheti adatainak törlését és hogy hol találhat további információkat.

A konyves.hu oldalon más weboldalra mutató különböző hivatkozások is találhatók. Bár ezeket a weboldalakat körültekintéssel választjuk ki, a Parakletos nem vállal felelősséget az Ön személyes adatainak kezeléséért ezeken a weboldalakon. A jelen Tájékoztató ezért nem vonatkozik ezen weboldalak használatára.

2. Az adatkezelő meghatározása

Az Ön személyes adatainak adatkezelője az

Egyesült Protestáns Egyház Parakletos Könyvesháza

Címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Wesselényi u. 7. Magyarország

Adószám: 19973870-2-03

Telefon: +36 76 463106

Honlap: www.parakletos.hu

E-mail cím: parakletoskonyveshaz@gmail.com

Emberi Erőforrások Minisztériuma nyilvántartási szám: 00002/2012.,

Az adatkezelést a Parakletos belső munkatársai és munkavállalói végzik, az adatokat az adatkezelés során kizárólag ők ismerhetik meg.

3. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

A Parakletos csak olyan személyes adatokat kezel, amely szükséges ahhoz, hogy Ön a konyves.hu oldalt biztonságosan és kényelmesen tudja használni és ott rendelést tudjon leadni. Ezek az adatok lehetnek:

 • Az Ön által megadott adatok, amelyet Ön ad meg nekünk, amikor regisztrál a konyves.hu oldalon:
  • Ezek a felhasználónév, e-mail cím és jelszó.
  • Amennyiben rendel, kérni fogjuk kötelezően a számlázási nevét és számlázási címét (cég esetén adószámot), hogy a megrendelt termékekről a számlát kiállíthassuk.
  • Ha postai szállítással kéri a csomagját, akkor kötelezően meg kell adnia a szállítási nevet és szállítási címet.
  • Kérjük, az Ön érdekében adja meg telefonszámát is, hogy a futárszolgálat értesíteni tudja Önt a csomagja érkezéséről.
 • Olyan információ, amelyet valamely szolgáltatás igénybevétele során ad meg nekünk: IP-címek, naplóinformációk, böngészőtípussal és preferenciával kapcsolatos információk, helyinformációk, online azonosítók, amelyek lehetővé teszik a „sütik” és hasonló technológiák alkalmazását.

4. Az Adatfeldolgozók adatai

Az Adatkezelő az adatokat az Ügyfelek érdekében és javára végzett tevékenysége teljesítése céljából kezeli és továbbíthatja az adatfeldolgozók részére. Ilyen adatfeldolgozók például a könyvelést, a pénzügyi tranzakciókat (beleértve a bankkártyás fizetést), a csomagszállítást lebonyolító szolgáltatók és a webtárhely szolgáltató.

Szolgáltatás igénybevételével a vásárló elfogadja a következőket: „Tudomásul veszem, hogy az Egyesült Protestáns Egyház Parakletos Könyvesháza Címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Wesselényi u. 7. Magyarország, Adószám: 19973870-2-03, adatkezelő által a konyves.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, e-mail cím, rendelés dátuma és összege. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az Adatfeldolgozók belső munkatársai ismerhetik meg. Ezen szolgáltatók kiválasztása és felügyelete a legnagyobb gondossággal történik.

Az Adatfeldolgozóktól is megköveteljük a megfelelő technikai és operatív biztonsági intézkedések megtételét, az Ügyfél személyes adatainak védelme érdekében, a magyar és EU-s adatvédelemre vonatkozó törvényi szabályozással összhangban.

5. Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezeljük:

 • az Ön kifejezett hozzájárulásával; vagy
 • ahol ez szükséges egy Önnel kapcsolatos tranzakció teljesítéséhez; vagy
 • olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ez nem befolyásolja az adatkezelésünk jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.

6. Az adatkezelés céljai

A konyves.hu oldalon való regisztráció és/vagy vásárlás során megadott adatait a következő célra használjuk:

Felhasználónév, e-mail cím, jelszó:

 • az Önnel való kapcsolattartás fenntartása és előmozdítása érdekében;
 • az Ön ügyfélfiókjának vezetése, adminisztrációja, beleértve az ügyfélfiók hitelesítését is (vagyis annak biztosítását, hogy csak Ön vagy valaki, akit Ön felhatalmazott férhet hozzá a fiókjához és az információihoz);

E-mail cím:

 • ügyfélszolgálat és fejlesztés;
 • marketingajánlatok küldése (hozzájárulás esetén)
 • csomagszállítás esetén a futárszolgálattal való kapcsolattartás

Számlázási név, számlázási cím, adószám:

 • Számla, árajánlat, díjbekérő és más számviteli bizonylatok kiállítása. A számviteli előírások alapján Adatkezelő a számviteli bizonylatokat és így a nyilvántartás alapjául szolgáló adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján 10 évig köteles megőrizni.

Szállítási név, szállítási cím, telefonszám:

 • Az Ön által rendelt termékek kiszállítása
 • Csomagszállítás esetén a futárszolgálattal való kapcsolattartás

A csalások felderítése vagy megelőzése céljából az Ön IP címét is tároljuk.

Az Ügyfél az adatait a regisztráció során, vásárlás során vagy hírlevélre feliratkozáskor adja meg, és azokat Parakletos ettől kezdődően a regisztráció törléséig, illetve a hírlevélről leiratkozásig a megfelelő módon kezeli. Az adatok törlése, illetve leiratkozás a jelen Tájékoztatóban írtak szerint az Ügyfél kérésére bármikor térítésmentesen megtörténhet.

7. Kommunikáció és marketing

Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy Önt a Parakletos általános ajánlatokkal, hírlevelekkel, aktuális információkkal megkeresse, akkor Önnek a Parakletos hírleveleket küldhet a tevékenységéről. Az Ön előzetes hozzájárulása nélkül csak akkor küldhetünk Önnek szolgáltatásfrissítéseket és értesítéseket, ha Ön a Parakletos már meglévő felhasználója, és az ilyen frissítések és/vagy értesítések szükségesek.

Amennyiben nem kíván hírleveleket, marketingajánlatokat kapni, a leiratkozási kérését az alábbi módokon juttathatja el részünkre:

 • a parakletoskonyveshaz@gmail.com címre küldött e-mail üzenetben;
 • a +36 76 463106-es telefonszámon;
 • a 6100 Kiskunfélegyháza Pacsirta u. 10. címre küldött levélben.

8. Adatok átadása

A személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használjuk fel, harmadik fél számára nem adjuk ki. A jelen Tájékoztatóban foglaltak kivételével az Ön engedélye nélkül nem fogunk nyilvánosságra hozni semmilyen személyes adatot, kivéve, ha jogilag ezt kötelező megtennünk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ez az intézkedés szükséges a jogaik, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk védelme és/vagy megóvása érdekében vagy a felhasználóink/ügyfeleink, illetve más személyek érdekeinek megóvása érdekében. A Parakletos csak akkor továbbítja a személyes adatait a felügyeleti szerveknek, adóhatóságoknak vagy nyomozó ügynökségeknek, ha erre jogszabály kötelezi.

9. Az adatkezelés időtartama

Nem őrizzük az Ügyfél adatait hosszabban, mint ami ahhoz szükséges, hogy teljesüljön a feldolgozás célja. A Parakletos által a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval összhangban kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, vagy névtelenül jelennek meg (így már nem lehet Önt azonosítani) indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb 25 napon belül), miután kérelmezte adatainak törlését. A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a személyes adatait a tranzakciótól számított 10 évig tároljuk.

10. Cookie-k (sütik) használata

A Parakletos sütiket és hasonló technológiákat használ, amelyek összegyűjtik és tárolják az információkat, amikor meglátogatja a konyves.hu weboldalt. Ez lehetővé teszi a Parakletos számára, hogy azonosítsa az internetes böngészőjét, és adatokat gyűjtsön a weboldalunk használatáról, a látogatásainak időtartamáról. Erre azért van szükség, hogy minél jobban tudjuk az Ön számára megjeleníteni az oldalt. Ön bármikor megváltoztathatja a sütik kezelését a böngészője beállításaiban, erről további információt a web-böngészője Súgó-jában kaphat. Azonban javasoljuk, hogy hagyja bekapcsolva a sütiket, hogy a konyves.hu oldal tartalmait minél jobban hasznosítani tudja.

11. Közösségi médiákon keresztüli kommunikáció

Amennyiben úgy dönt, hogy Weboldalunkat vagy a rajta közölt tartalmat olyan közösségi médián keresztül osztja meg, mint a LinkedIn, Facebook, Twitter, stb. személyes adatai (mint például az Ön neve, és az a tény, hogy érdeklődik a Parakletos iránt) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói számára a LinkedIn, Facebook, Twitter, stb. oldalain. A közösségi médiák weboldalainak használatára kizárólag a közösségi médiák weboldalainak feltételei vonatkoznak (beleértve az Adatvédelmi Tájékoztatót is). A Parakletos nem vállal felelősséget az ilyen közösségi oldalak személyes adatainak feldolgozásáért, és a jelen Adatvédelmi Tájékoztató ezért ezekre nem vonatkozik.

12. Kiskorúak adatainak védelme – 16 évet be nem töltöttek számára

A Parakletos szándékosan nem gyűjt adatokat a 16 év alatti személyek személyes adatairól.

Az Ügyfél a regisztráció elküldésével akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. Az adatkezeléshez, adatfeldolgozáshoz kizárólag 16 éves vagy idősebb gyermekek adhatják saját hozzájárulásukat, ezért a konyves.hu oldalon is csak 16 év felettiek regisztrálhatnak, tekintettel arra, hogy tizenhat év alatti személyek esetén a szülők vagy törvényes gyám beleegyezésére van szükség.

13. Személyes adatok biztonsága

Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében a Parakletos a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Adatait különösen védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

14. Az Ügyfél jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Célunk, hogy az Önre vonatkozó minden adat a lehető legpontosabb maradjon. Ön hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését (törlést csak akkor, ha már nincs szükség az adatokra jogos üzleti célokból, például kiskereskedelmi tranzakció céljából), és kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását vagy tiltakozhat adatainak kezelése ellen. Kérjük, látogasson el a konyves.hu fiókjába, hogy elvégezhesse az ilyen változtatásokat, vagy lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

 • parakletoskonyveshaz@gmail.com címre küldött e-mail üzenetben;
 • +36 76 463106-os telefonszámon;
 • 6100 Kiskunfélegyháza Pacsirta u. 10. címre küldött levélben.

Adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van arra, hogy megkapja a Parakletos által tárolt személyes adatait, strukturált, digitális formában, és továbbítsa ezeket az adatokat egy másik félnek, ha ez technikailag

megvalósítható. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeken.

Panasz benyújtására vonatkozó jog

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségeken.

Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

http://www.naih.hu

Telefon: 06-1/391-1400

ugyfelszolgalat@naih.hu

15. Adatvédelmi Tájékoztató módosítása

Parakletos jogosult jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben.

Adatvédelmi Tájékoztatónkat a honlapunkon is elolvashatja: www.konyves.hu.

Az adatvédelmi tájékoztató legutóbbi módosítása: 2021. augusztus 5.