Mozgóbolt
Nagyvárad - Kolozsvár - Marosvásárhely
November 18-21-ig

Gyülekezeti élet

A gyülekezet
1200 Ft   1080 Ft
Könyv, Útmutató Isten családjához, Stephen McQuoid, Evangéliumi Kiadó, Kedvezmény: 10%

Miért alkotnak a keresztyének közösséget? Mi tesz egy gyülekezetet gyülekezetté? Miért legyek egy gyülekezet tagja? Stephen McQuoid a keresztyének közösségének, a gyülekezetnek a kérdését járja körül ebben a könyvében. Minden héten keresztyének milliói gyűlnek össze, hogy imádják Istent és közösségben legyenek egymással. Nem csak azért tesznek így, mert szeretnek együtt lenni, noha kétségkívül jól érzik magukat az összejöveteleiken, hanem mert felismerték, hogy valami nagyon mély jelentősége van, ha valaki része egy gyülekezetnek.

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "A gyülekezet" esetén 1 db..


Keresztyén misszió ma
4500 Ft   3825 Ft
Könyv, Bevezetés, Michael W. Goheen, Kálvin Kiadó, Kedvezmény: 15%

Michael Goheen könyve átfogó bevezetést kínál a missziológiával foglalkozó hallgatók és lelkészek, illetve a téma iránt érdeklődők számára. A keresztyén misszió új megközelítéséből kiindulva vázolja a bibliai és teológiai kiindulópontokat, feldolgozza a történelmi, ökumenikus, illetve globális valóságból eredő lehetőségeket és kihívásokat, majd ezekre alapozva keresi Jézus Krisztus mai egyházának teljességre törekvő tanúskodásának lehetőségeit élettel, szóval és tettel.

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "Keresztyén misszió ma" esetén 1 db..


Az utolsó idők munkásai
2500 Ft   2250 Ft
Stefan Paas, EXIT Kiadó, Kedvezmény: 10%

STEFAN PAAS református teológus, az amszterdami Vrije Universiteit és a kampeni Theologische Universiteit missziológia...

Készleten
+

Presbiterek kiskátéja
250 Ft   225 Ft
Könyv, Dr. Gaál Botond, Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség, Kedvezmény: 10%

Ez a kis füzet a presbiteri tiszt betöltéséhez oly módon kíván segítséget nyújtani, hogy egfelől feltárja a tisztség bibliai és reformátori értelmét, másfelől rámutat a presbiterséggel együtt járó feladatokra és felelősségre.

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "Presbiterek kiskátéja" esetén 1 db..


Szolgálat az egyház peremén
2900 Ft   2465 Ft
Könyv, A Magyarországi Református Egyház lelkigondozó-kórházlelkészi tevékenységének rendszerszemléletű vizsgálata, Michna Krisztina, Református Kálvin Kiadó, Kedvezmény: 15%

Michna Krisztina könyve bemutatja az egyházi és kórházi rendszerek határán szolgáló lelkigondozó-kórházlelkészek helyzetét, lehetőségeit és feladatait, feltérképezi a kórházlelkészi szolgálat múltját, és összefoglalja külföldi egyházak tapasztalatait.

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "Szolgálat az egyház peremén" esetén 1 db..


Isten-tér
1500 Ft   1275 Ft
Könyv, Természetesen adódó lelki beszélgetések, Doug Pollock, KIA, Kedvezmény: 15%

Lelki harc folyik fiataljaink szívéért és értelméért. Nagy kihívás, hogy olyan generációt neveljünk fel, amely magáévá teszi az Isten Igéjén alapuló értékrendet, hogy aztán mint „Isten hibátlan gyermekei” ragyogjanak, mint csillagok a világban, „az elfordult és elfajult nemzedékben”. (Fil 2,15)

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "Isten-tér" esetén 1 db..


Hogyan tovább, egyház?
1300 Ft   1170 Ft
Könyv, Garádi Péter, Luther Kiadó, Kedvezmény: 10%

Az egyház sokszínű, sokrétűek a feladatai, sok hiányosság ütközik ki rajta, sok le nem tett terhet cipel fölöslegesen, sokszor nem látja a fától az erdőt, az elé tornyosuló feladatoktól és elvárásoktól a lényeget; hogy honnan jött, hová tart, és mi végre van ebben a világban.

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "Hogyan tovább, egyház?" esetén 1 db..


Könyv, Tizenkét leckéből álló ÖNÁLLÓ BIBLIATANULMÁNYOZÁS a személyes evangelizációról, William MacDonald, Evangéliumi Kiadó, Kedvezmény: 10%

A lélekmentés nemcsak nagy kiváltság, hanem komoly kötelesség is. Ennek teljesítéséhez ad segítséget William MacDonald tizenkét leckéből álló tanulmányában, amely az evangélium továbbadását dolgozza fel a személyes felkészüléstől kezdve az utógondozásig. 

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "Ha fontos neked mások megmenekülése" esetén 1 db..


Krisztusban kiválasztva
1200 Ft   1080 Ft
Könyv, Manuel Seibel, Evangéliumi Kiadó, Kedvezmény: 10%

Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor a magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezet alapító és mindvégig meghatározó személyisége volt. Fontos volt számára, hogy az Ige alapján igehirdetéseinek középpontjába Isten és Jézus Krisztus álljon, még akkor is, amikor életének egyes részletéről tett bizonyságot, vagy éppen számtalan külföldi útjáról tartott beszámolót. 

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "Krisztusban kiválasztva" esetén 1 db..


Vertikális gyülekezet
2900 Ft   2465 Ft
Könyv, James MacDonald, KIA, Kedvezmény: 15%

A vertikális gyülekezetben Isten megmutatkozik, és ez mindent megváltoztat. Amire minden szív vágyik. Amilyen minden gyülekezet lehet.

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "Vertikális gyülekezet" esetén 1 db..


A lelkész más
2500 Ft   2250 Ft
Könyv, A jelenkori pasztorális teológia néhány szempontja, Teológiai Praxis 28., Manfred Josuttis, Exit Kiadó, Kedvezmény: 10%

A lelkész más című könyvvel a szerző szándéka az, hogy a lelkipásztori hivatáskép tisztázásával segítsen másoknak abban, hogy szívesen vállalják és örömmel végezzék a lelkészi szolgálatot. 

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "A lelkész más" esetén 1 db..


Könyv, "Amire szívedet hagyod és bízod, az a te Istened.", Margot Kßssman, Ralph Ludwig, Luther Kiadó, Kedvezmény: 10%

Ez a kis ábécé örömteli, egyben hasznos olvasmányt ígér. A kilencvenöt példa – a szám természetesen nem véletlen – azt szeretné megmutatni, hogyan változik a világ és annak fogalmai a reformációnak köszönhetően.

Készleten
+

A minimálisan rendelhető mennyiség a "Reformációi ábécé 95 tételben" esetén 1 db..